De Nederlandse Tweede Kamer heeft onlangs een wijziging van de Telecomwet aangenomen, waarin het gebruik van zogenaamde ‘cookies’ aan banden wordt gelegd. Deze wetswijziging is de Nederlandse interpretatie van een EU-richtlijn over dit onderwerp. Al vanaf het allereerste concept van deze “Cookiewet” is er veel kritiek op het plan, omdat Nederland de Europese richtlijn vele male strenger interpreteert dan andere landen. De wetswijziging moet overigens nog worden behandeld door de Eerste Kamer. Het is dus niet bekend wanneer de wijziging van kracht wordt, en het is zelfs in theorie nog mogelijk dat de Senaat de wijziging blokkeert.

Advocatenkantoor Kennedy van der Laan heeft de nieuwe regels tegen het licht gehouden, en constateert dat deze niet alleen een te strenge implementatie van de EU-richtlijn zijn maar zelfs in strijd zijn met Europees recht. Het oordeel van de juristen is duidelijk: “inhoudelijk inconsistent, gebaseerd op een verkeerde uitleg van regelgeving en slecht voor de rechtszekerheid”.

Op Emerce.nl schrijft Jannemiek Starkenburg over het rapport van Kennedy van der Laan en de reacties daarop in haar artikel ‘Cookiewet kraakt juridisch gezien aan alle kanten’.