Google AdSense

Google houdt 32% van alle advertentiebestedingen van adverteerders voor Google AdSense for content

Google heeft na lang tegenstribbelen deze week bekend gemaakt wat de verdiensten van het bedrijf zijn van het populaire Google AdSense for Content. Volgens een bericht op het eigen blog gaat gemiddeld 32% van elke uitgegeven reclame-dollar (of Euro) naar Google, en de rest gaat naar de website-eigenaren.

Door Google AdSense for Content op hun site te zetten, zorgt Google voor relevante advertenties, op basis van de content van de webpagina. Elke keer als een bezoeker op een advertentie klikt brengt Google aan de betreffende adverteerder een bedrag in rekening. Stel dat dit een bedrag is van 1 euro, dan gaat er dus 32 cent naar Google, en de rest naar de eigenaar van de website. In het bericht staat overigens het woordje ‘worldwide’, wat volgens mij een indicatie is dat we deze 32% moeten zien als een gemiddelde. Uit andere onderzoeken is namelijk al bekend dat het percentage per site-eigenaar verschilt, sommigen krijgen namelijk veel minder dan de hier gemelde 68%, anderen meer.

Overigens staat in hetzelfde bericht ook wat de verdiensten zijn van Google AdSense for Search. Dat blijkt namelijk 49% te zijn.

In het artikel wordt gesteld dat de inhoudingen van Google worden gebruikt voor research en ontwikkeling, en nergens wordt toegegeven dat deze inkomsten ook ten goede komen aan de winst. Dat is natuurlijk wel zo, wat elke kwartaal duidelijk valt af te lezen uit de fraaie winstcijfers die Google nog steeds kan presenteren.